have got, has got

prezentácia na zopakovanie

have_has.pptx (137,4 kB)