Slovník ku English World 1

14.09.2013 05:19

Milí rodičia, na tejto stránke máte sprístupnený slovník k učebnici English World: www.macmillan.sk/img/sl-english-world1.pdf
Slúži iba pre vašu orientáciu, čo je obshaom učiva, proísm neskúšajte deti systémom slovíčko - preklad. Bližšie na  rodičovskom združení. 
Slúži iba pre vás a vašu lepšiu orientáciu v tom, čo by mali deti približne ovládať. Neučte sa však slovíčka s nimi ( slovíčko - preklad ), na triednom aktíve ZRPŠ vám dám bližšie informácie, ako sa učiť a deťmi na AJ.
Ak nepoznáte výslovnosť, môžete si pomôcť napríklad na stýchto strákach: 

www.fifik.sk/hrave-ucenie-vesele-slovicka , https://translate.google.sk/?hl=sk&tab=wT , 

—————

Späť