školský web

21.06.2014 06:51

Konenečne sa mi podarilo nájsť čas na aktualizáciu školského webu takže mnohé aktuality nájdete aj tam: 
zsnklatov.edupage.org/

—————

Späť