Pozvánka

18.09.2011 11:17

Srdečne vás pozývam na Plenárnu schôdzu ZRPŠ, a to v utorok 20.9.2011 od 15,30. Budeme voliť nových členov Rady školy ako aj nového predsedu ZRPŠ, preto vás prosím o čo najvyššiu účasť. 
Následne budú prebiehať triedne aktívy. 

—————

Späť