Pochvala štvrtákom

06.12.2011 12:39

Na výrobe tohto venčeka sa podieľali všetci štvrtáci ( je pravda, že nie rovným dielom, ale aj snaha sa cení ), takže majú obrovskú pochvalu. 
Ako bolo na Mikuláša: https://badajkovo.webnode.sk/fotogaleria/#mik1-jpg1

—————

Späť