Karneval

04.02.2012 09:20

Myslím, že karneval sa vydaril.
Ďakujem rodičom a starým rodičom, ktorí sa naozaj snažili.
Masky boli krásne, no víťazom môže byť iba jeden...

Viac vo fotogalériách: 

https://badajkovo.webnode.sk/fotogaleria/

https://zsnklatov.edupage.org/album/?

—————

Späť